top of page

Utveckling

Wenzelfast AB köper primärt underutvecklade hyresfastigheter i tillväxtorter i Västra Götaland med omnejd. Därefter förädlas dessa genom successionsrenoveringar. Vi jobbar med helhetslösningar för att hållbart förbättra driftsnetto och fastighetsvärdet.

 

Vill du sälja?

Vill du sälja din fastighet eller ditt projekt ? Kontakta oss!

Vi har flera års kontakt med Sveriges största transaktionsrådgivare i fastighetsbranschen.

 

Medel som investeras skall jobba i beståndet
för att fastighetens värde ska öka både
kortsiktigt och långsiktigt.

Vi är nu i ett expansivt skede och söker efter lämpliga fastigheter och tomter att förvärva.

bottom of page